Twitter

Muslim ≠ Terrorist


click to embiggen

Via: Mark Schmidt